Jak požádat o službu

Jak postupovat

01

Zaslání vyplněné žádosti

V případě, že jste se rozhodli pro naše zařízení, zašlete prosím vyplněnou žádost na níže uvedenou adresu nebo prostřednictvím datové schránky.

Adresa:
Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
Ouvalova 567, 274 01 Slaný

Identifikační kód schránky:
KEMKGUE
02

Další dokumenty

V žádosti prosím zaškrtněte, o jakou službu máte zájem, zaškrtnout můžete i více možností. Kromě údajů zájemce, je potřeba vyplnit v žádosti i údaje o opatrovníkovi, byl-li ustanoven. K žádosti prosím doložte i aktuální lékařské zprávy od psychiatra, popř. od dalších odborníků. Má-li žadatel opatrovníka, je potřeba dodat i Rozsudek o omezení svéprávnosti a Listinu o ustanovení opatrovníka.
03

Osobní schůzka a prohlídka

Se zájemcem o službu může proběhnout osobní schůzka v zařízení, která bude případně spojena s prohlídkou. S každým zájemcem bude dohodnuta návštěva v přirozeném a současném prostředí domova tzv. sociální šetření.

Dokumenty pro žadatele o službu

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
13. 03. 2023 Žádost o poskytování sociální služby .doc 113 kB Stáhnout

V případě dotazů můžete kontaktovat přímo sociální pracovnici

sociální pracovník
Zuzana Velcová, DiS.
top