Chráněné bydlení

Kapacita služby je 63 uživatelů

Informace o službě

Služba Chráněné bydlení je poskytována v celkem dvanácti domácnostech, ve městě i na vesnici, v bytech i rodinných domech. Všechny domácnosti jsou začleněny do běžné zástavby. Služba je poskytována v rozsahu od 4 do 24 hodin podle potřeby uživatelů dané domácnosti.

Naše domácnosti


Informace pro žadatele

top