Aby byl domov domovem

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb zrealizoval projekt s názvem „Aby byl domov domovem I“.

Zaměření projektu:
Projekt byl zaměřen na zakoupení, následnou rekonstrukci a vybavení dvou bezbariérových nemovitostí pro osoby se zdravotním/sociálním handicapem. Jedna z nemovitostí se nachází v Třebusicích, druhá ve Velvarech.

Přínosy projektu:
Do nemovitosti byli přestěhováni klienti z dosavadních nevyhovujících prostor. Dvanácti klientům je zajištěno bezbariérové bydlení a jsou jim poskytovány individuální služby sociálními pracovníky. Díky projektu jsme změnimi život těm, kteří ho nejvíce potřebují a pomohli jsme jim lépe se začlenit do společnosti.

Financování projektu:
Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci 26. výzvy. Projekt v celkové hodnotě 10,7 mil. Kč byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova (www.strukturalni-fodny.cz/rop). Ostatní finanční prostředky byly rovným procentem hrazeny z rozpočtu Regionální Rady (SR) a Krajského úřadu Středočeského kraje.
 
 
top