Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

01. 01. 2020
Do tohoto projektu je začleněna námi poskytovaná služba Podpora samostatného bydlení, kde podporujeme celkem čtyři osoby se zdravotním a mentálním postižením, a to dvě osoby ve městě Stochov a dvě osoby ve Slaném.

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na mzdy pracovníků, kteří těmto osobám poskytují potřebné služby.
 
top