Etincelle, o. s., Podporované zaměstnávání

Etincelle, o.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí s mentálním postižením. Snaží se pro ně hledat pracovní příležitosti a tím je začlenit do společnosti. V současnosti mají 65 zaměstnanců, z toho min. 50 z nich je s handicapem. Provozují úklidovou firmu, kavárnu v Kladně a ve Slaném a dvě biofarmy - v Ledcích u Slaného a v Psárech u Prahy. V polovině května 2011 otevřeli pekárnu v Jílovém u Prahy.

Působí ve Středočeském kraji a v Praze.  Sídlo mají v Kladně. Teď pracují za podpory Magistátu města Kladna, městské části Prahy 5 a především díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a sponzorům. Bez těchto dotací by zdaleka nemohli poskytnout lidem s postižením takovou podporu, jakou by si zasloužili.

Naše zařízení s občanským sdružením Etincelle dlouhodobě spolupracuje. V jejich projektech jsou zaměstnáni i uživatelé našich služeb. Nejvíce z nich je zaměstnáno na pozici pomocného dělníka na biofarmě v Ledcích. V současnosti zde pracuje celkem 7 našich uživatelů. Vzhledem k náročnosti práce jim pomáhají dva pracovní asistenti. Starají se celkem o 50 ovcí plemen Berrichon du Cher a Suffolk a o skleník a pole, kde pěstují zeleninu.

Další z našich uživatelů pracuje v úklidové firmě, která uklízí veřejná prostranství města Kladna a tři naši uživatelé pracují v kavárně Bez konce ve Slaném, kterou najdete na adrese V. Kynského 134, na rohu Masarykova náměstí vedle hotelu Hejtmanský dvůr. V kavárně si můžete objednat kávu, slané či sladké palačinky, domácí dort a další lákadla.

Bližší informace o občanském sdružení Etincelle naleznete na této adrese:

http://www.etincelle.cz

top